Đặt lên bàn so sánh IQOS với Pod System, nên sử dụng thiết bị nào?

Sự ra đời của Pod System hay IQOS là đột phá lớn của ngành công nghiệp thuốc lá. IQOS hay Vape Pod System, loại nào tốt hơn loại nào? Hẳn vẫn luôn là đề tài tranh cãi trên mạng xã hội hay các diễn đàn so sánh IQOS với Pod System. Bản thân mỗi loại […]

Đặt lên bàn so sánh IQOS với Pod System, nên sử dụng thiết bị nào? Đọc thêm »