su-that-iqos

Sự thật về iQOS? Vì sao PMI sản xuất iQOS và sản phẩm heat not burn ra đời?

Khi mỗi ngày, lượng người sử dụng IQOS càng nhiều hơn. Chúng ta có trách nhiệm tìm hiểu kỹ hơn rằng: Sự thật về iQOS là gì? Tại sao nó được sinh ra và lợi ích của nó như thế nào?

Sự thật về iQOS? Vì sao PMI sản xuất iQOS và sản phẩm heat not burn ra đời? Đọc thêm »