Sử dụng iQOS khi mùa đông cần lưu ý gì?

Trong mùa đông và những đêm mùa thu lạnh, mọi thiết bị điện tử đều cần được để ý nhiều hơn. IQOS rất nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ, vì vậy tôi khuyên bạn nên chăm sóc cho nó thật đặc biệt. Giống như bất kỳ thiết bị điện tử nào, IQOS không …

Sử dụng iQOS khi mùa đông cần lưu ý gì? Read More »