iqos-3-gold

iQOS 3 giá bao nhiêu? iQOS 3 multi giá bao nhiêu?

Có thể nói, từ khi mẫu iQOS 3 ra mắt là một cuộc cánh mạng cho người dùng các sản phẩm Heat Not Burn. Cách mạng ở đây là giải quyết được nhiều vấn đề mà người dùng đang bận tâm trong quá trình sử dụng: Bộ sản phẩm heat not burn còn rườm rà? …

iQOS 3 giá bao nhiêu? iQOS 3 multi giá bao nhiêu? Read More »