lil-thuong-va-lil-plus

Máy LIL Plus khác gì so với máy LIL thường?

Vào tháng 5 vừa rồi, KT & G vừa tung ra thị trường dòng máy LIL Plus vượt trội hơn hẳn máy LIL thường solo 1.0 trước đó. Thời điểm ra mắt cũng đúng là lúc mà Philiip Moris tung ra dòng thuốc iQOS Motor Limited, dường như 2 ông lớn không chịu thua thiệt …

Máy LIL Plus khác gì so với máy LIL thường? Read More »