Địa chỉ

71/45 Hồ Ba Mẫu,
Quận Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại

09 6767 6688